Mieszkanie 3-pokojowe 62 m2 -blisko centrum NOWA CENA

  

Mieszkanie 4-pokojowe 70,5 m2 na os. zachodnim

Nr oferty : 813
Powierzchnia: 70,5 m²
Miejscowość: ¦winoujscie
Adres: Szkolna

Cena: 600.000 PLN

S³oneczne i rozk³adowe mieszkanie po³o¿one na XI piêtrze , z du¿ym s³onecznym balkonem i piêknym widokiem na panoramê miasta. Miejsce dobrze skomunikowane- przystanek autobusowy, ¶cie¿ka rowerowa, w pobli¿u sklepy, szko³a, przedszkole. Mieszkanie sk³ada siê z salonu z otwart± kuchni±, trzech pokoi, ³azienki , w.c. oraz przedpokoju o ³±cznej pow. u¿ 70,5 m2. Lokal do od¶wie¿enia. Ogrzewanie i ciep³a woda z sieci miejskiej. Czynsz m-czny 800 z³ ( w tym zaliczki na wodê, ogrzewanie i f. rem ). Przed budynkiem parking dla mieszkañców. PE£NA W£ASNO¦Æ NOTARIALNA z przynale¿n± piwnic±.
 
 
72-600 Świnoujście, ul. Konstytucji 3-go Maja 56, tel./fax (91) 327 12 20, tel. kom. 605 525 739
Created & hosted by PH Computer

Jesteś 689088 gościem na mojej stronie.